Templates by BIGtheme NET
Don't Miss
Home » 2016 » Grudzień » 18

Daily Archives: 18 grudnia 2016

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – jaka kara

Na podstawie powyższego wyroku matka ma zapłacić zadośćuczynienie ojcu dzieci za to, że uniemożliwiała mu kontakty z nimi.

Konkretnie:  5.000,00 złotych za rok uniemożliwiania kontaktów.

Taki wyrok to rzeczywiście nowe spojrzenie na kwestię kontaktów.

Przypomnę, że dla egzekwowania kontaktów dotychczas stosowane były wyłącznie przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które za utrudnianie kontaktów przewidują w pierwszej kolejności zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej, a w dalszej – nakazanie zapłaty tejże kwoty.

Precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego stwarza możliwość dochodzenia zadośćuczynienia również na podstawie przepisów służących ochronie dóbr osobistych (w tym przypadku prawa do więzi rodzicielskich i kontaktów z dziećmi).

Podkreślenia wymaga okoliczność, że ojciec zadbał, aby uporczywe działania ex-małżonki były udokumentowane: na miejsce (niedoszłych) spotkań wzywał policję i kuratorów sądowych a także wnosił do sądu sprawy o egzekwowanie kontaktów.

Matka dzieci nie kwestionowała faktu, że do spotkań nie dochodzi, ale zasłaniała się postawą dzieci, które nie chciały spotykać się z tatą. Sąd uznał jednak, że winę za niechęć dzieci ponosi ich matka i orzekł jak wyżej.

Omawiane orzeczenie ma charakter nowatorski. Zważywszy na powszechność problemu należy się spodziewać, że podobne roszczenia będę w niedługim czasie przedmiotem rozpoznawania przez sądy na terenie całego kraju.

Formalnie, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nie jest wiążący dla pozostałych sądów w Polsce. Nie wiadomo, czy stanowisko sądu gdańskiego zostanie zaakceptowane i stosowane przez inne sądy.

Dla mnie zaskakująca była okoliczność, że matka nie wnosiła o zmianę postanowienia regulującego kontakty, tylko samowolnie je ignorowała (taki wniosek wyciągnęłam z uzasadnienia wyroku). To wskazówka, że należy występować o zmianę orzeczenia regulującego kontakty, aby nie narazić się na kary. Zdarzają się przecież sytuacje, kiedy pielęgnowanie więzi rodzinnych jest niemożliwe z innych przyczyn niż w omawianym przypadku.

Z drugiej strony…

Problem w rodzinie z Gdańska rozpoczął się w 2009 roku, dziś starsza córka ma 20 lat. Mam wątpliwości, czy po takim czasie ojciec czuje się usatysfakcjonowany wyrokiem…

Utrudnianie Kontaktów Ojcu z Dzieckiem .

„Od wielu lat skutecznie utrudnia mi się kontakty z dzieckiem. W zasadzie od około dwóch lat w ogóle go widuję, bo albo jest chore albo się uczy albo nie wiadomo co… . Dlaczego prawo w Polsce nie daje sobie z tym rady? Dlaczego mimo wyroku sądu jestem traktowany jak obcy?”. Jeżeli Twoja była żona/partnerka NIE STOSUJE SIĘ do orzeczenia sądu dotyczącego kontaktów z dzieckiem i te kontakty utrudnia lub wręcz uniemożliwia, masz prawo żądać nałożenia na nią kary pieniężnej, która zostanie wypłacona TOBIE, a nie jak dotychczas Skarbowi Państwa. Ten system funkcjonuje od niedawna w polskim prawie i jest swoistym „straszakiem” na kobiety, które nie rozumieją, że mścić można się w inny sposób, aniżeli utrudnianiem kontaktów ojcu z własnym dzieckiem. NOWE postępowanie zostało podzielone na dwa etapy, a płacimy za nie tylko RAZ! I tak: I ETAP: Składamy WNIOSEK O ZAGROŻENIE NAKAZANIEM ZAPŁATY, w którym uprawdopodabniamy na czym polega utrudnianie kontaktów. Wskazujemy konkretne zachowania, za jakie kara miałaby być nakładana! Dlaczego? Dlatego, że za każde takie zachowanie, na matkę dziecka będzie nakładana karna pieniężna bez konieczności składania za każdym razem przez ojca dziecka wniosku do sądu!!! Najczęściej tym zachowaniem jest po prostu niewydawanie dziecka w terminach wyznaczonych kontaktów. Do wniosku załączamy odpis orzeczenia (lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem). Sąd wydaje postanowienie po WYSŁUCHANIU ojca i matki dziecka. Jaką karą sąd zagrozi matce dziecka? Będzie to kara uwzględniająca sytuację majątkową matki dziecka. Co więcej, nieuzasadnione utrudnianie kontaktów z dzieckiem i nastawianie go przeciwko ojcu stanowi podstawę do ograniczenia matce władzy rodzicielskiej! Potrzebna będzie do tego opinia psychologa, który nie będzie miał najmniejszych trudności, aby ocenić czy dziecko jest manipulowane oraz pomoc adwokata, który profesjonalnie poprowadzi sprawę. II ETAP: Jeżeli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty kary, nadal nie wypełnia swego obowiązku, sąd na skutek WNIOSKU OJCA dziecka NAKAŻE zapłatę kary, zgodnie z ilością naruszeń, jakich dopuściła się matka dziecka. Postanowienie zostaje wydane po wysłuchaniu matki i ojca przez sąd. Jeżeli wniosek zawiera wskazanie kilku naruszeń, które zagrożone były zapłatą kary, sąd wydaje postanowienie, w którym zobowiązuje do zapłaty kary wynikającej z iloczynu naruszeń i kwoty zawartej w postanowienia o zagrożeniu. Gdy składa się kolejne wnioski w II etapie za kolejne naruszenia, nie podlegają one już opłacie sądowej! Następnie, gdy postanowienie sądu się uprawomocni, udajemy się z nim do komornika celem egzekucji! W tym miejscu warto również krótko wspomnieć o innej nowej zmianie wprowadzonej w prawie, jaką jest zwrot uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z próbą wykonania kontaktu. Otóż jeżeli do kontaktu nie doszło z winy matki, będzie ona musiała, na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego, zwrócić ojcu dziecka koszt jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniami podjętymi celem realizacji orzeczonych kontaktów, np. koszt paliwa.      Czytaj .. Jaka Kara

GotLink.pl

© Copyright 2017, All Rights Reserved