Templates by BIGtheme NET
Don't Miss
Home » e-porady prawne

e-porady prawne

Każde dziecko ! ma prawo do tego , By mieć swojego Ojca przy sobie

 

Prawo Ojca .

Każde dziecko ! ma prawo do tego , By mieć swojego Ojca przy sobie . Każdy Ojciec ! ma prawo do tego By uczestniczyć w życiu swojego dziecka ! Pamiętajmy ! Nie jesteśmy bankomatami .

Opublikowany przez W Obronie Praw Ojca na 7 styczeń 2017

 

Każde dziecko ! ma prawo do tego , By mieć swojego Ojca przy sobie .
Każdy Ojciec ! ma prawo do tego By uczestniczyć w życiu swojego dziecka !
Pamiętajmy ! Nie jesteśmy bankomatami .

Ojcowie przeciw aborcji

Ojcowie przeciw aborcji.

zerósł, druga sięga poziomu głowy, a trzeci-przedszkolak krąży bez przerwy wokół mnie z uśmiechniętą buzią i cieszy się życiem..

„Czarny protest” kobiet /i nie tylko/ ubranych na czarno 3 października zmotywował nas- ojców, ale i kobiet-matek skupionych w organizacji, do ponownego zabrania głosu w kwestii aborcji. W obronie życia nienarodzonych  publicznie już w 2011 roku wypowiedział się Ireneusz Dzierżęga ze Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka. Dziś /październik 2016r./ w niezmiennej formie treść naszego oświadczenia brzmi tak samo. Nie mamy zamiaru niczego zmieniać, poprawiać czy unowocześniać. Dla nas feministyczne fanaberie o zabijaniu jeszcze nie narodzonych, ale żyjących dzieci, są absurdalne i nienaturalne. Prawdziwy ojciec zawsze będzie chronił życie swego dziecka, w każdym stadiu jego rozwoju i w każdym wieku, szczególnie w kraju, gdzie jest traktowany jako rodzic gorszej kategorii.

Wśród wielu głosów popierających prawo do zabijania nienarodzonych, ale przecież żywych dzieci my – ojcowie,  mamy swoje zdanie w  temacie aborcji.

 

 „To nasza ojcowska powinność, by chronić dziecko, a w konsekwencji i jego matkę przez wszelkim zagrożeniem. Czasem, niestety, musimy chronić dziecko przed samą matką, która chce zabić wspólne dziecko. Tłumaczenie zgorzkniałych feministek, że „brzuch to jej własność” traci na znaczeniu, gdy w tym „brzuchu” zaczyna kiełkować nowe życie. Życie, którego sobie nie znalazła w kapuście lub nie przyniósł jej bocian, tylko poczęło się w miłosnym akcie z mężczyzną. 50% genów należy również do niego. Do ojca dziecka.

Feministki zaś robią wszystko, by zniwelować wpływ ojca na wychowanie nie tylko narodzonego już dziecka, ale również tego, które ma się dopiero narodzić. Pozbawienie mężczyzny praw do dziecka poczętego oraz do jego ochrony przed aborcją, stanowi uderzenie w samo serce powołania ojca – obrońcy żony i rodziny. Niszczy się tym samym również relacje między żoną a mężem.

Sytuacja pozbawiania ojców prawnej możliwości obrony dziecka poczętego zwalnia potem ich samych z odpowiedzialności za to dziecko. To czuje się, gdy w obronie pseudokobiecych praw aborcyjnych wypowiadają się niektórzy mężczyźni, w tym politycy. Czasem aż ciśnie się na usta uwaga, którą swego czasu wypowiedziałem pod adresem takiego działacza; czy wie, kto jest gorszy od feministki wojującej z mężczyznami? Odpowiedź: feminista.

Gdy rodziły się moje dzieci, miały w dniu urodzin po pięćdziesiąt kilka cm. Tydzień wcześniej 2-3 cm mniej, miesiąc wcześniej z 10 cm mniej, 9 miesięcy wcześniej miały 2-3 mm. To od początku były moje dzieci. Dziś jeden mnie pr

Kim byłbym, gdybym pozwolił im zginąć, zanim by przyszły na świat – bo na pewno nie Odpowiedzialnym Ojcem? Byłbym Nikim. Zakałą ludzkości, bo nie znam zwierzęcia, które zabija swoje nienarodzone potomstwo. Tylko człowiek może być tak głupi i zły.

Marcin Pierzchała 

Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka”

Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!

Instytucja wykonywania kontaktów zupełnie nieskuteczna (art 598/15/ i następne kpc).

Jednocześnie przypominamy, że kontakty to nie jest wychowywanie dziecka. Kontakty to takie sądowe żarty z prawa dzieci do wychowania przez oboje rodziców, żarty z prawa dzieci zagwarantowanego w art 58 § 1a, oraz 107 § 2 KriO.

„Wydaje się, że całkowicie nieskuteczna, zdegradowana do funkcjonującej tylko na papierze, instytucja egzekucji kontaktów ustanowiona nowelizacją z 2011 roku, była metodyczną konsekwencją tak samo zdegradowanej instytucji „kontaktów”, która oznaczała ustawowe przyzwolenie na „powierzenie” dziecka matce, a zredukowanie ojca do roli odwiedzającego.

Wprowadzono zatem dysfunkcjonalne, dwuetapowe postępowanie egzekucji kontaktów, gdzie w pierwszym etapie sąd miał zagrozić nakazaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej za niewywiązanie się z obowiązku umożliwienia kontaktów, a dopiero w drugim etapie, po uprawomocnieniu się postanowienia o zagrożeniu, rodzica utrudniającego kontakty miałyby spotkać finansowe konsekwencje tego nagannego działania.

W praktyce do zasądzenia kwoty zagrożenia lub nawet do samego zagrożenia często w ogóle nie dochodziło.

Procedura ta stanowi wręcz zachętę dla tzw. rodzica pierwszoplanowego, by wyalienował drugiego rodzica z życia dziecka celem założenia nowej rodziny z „czystą kartą” i uzyskania wyższych alimentów na dziecko, ze względu na niedokładanie osobistych starań do wychowania dziecka przez drugiego rodzica

Podpisz PETYCJĘ „STOP fałszywym psychologom”

Obecnie w Polsce nagminnie spotyka się nierzetelnych psychologów, od których zależą ludzkie losy. Najwyższy czas zmienić ten stan rzeczy.

„Psycholog w swojej pracy z dzieckiem wkracza w świat jego psychiki – delikatnej i nie w pełni jeszcze ukształtowanej. Negatywnych konsekwencji niewłaściwego postępowania psychologa nie można więc przewidzieć, choć skutki te mogą być nieodwracalne. Od psychologów powinno się więc wymagać szczególnych kwalifikacji, osiągniętych w drodze specjalizacji, tak jak od lekarzy.” – Rzecznik Praw Dziecka – dnia 15 października 2012 roku – znak ZEW/071/21-2/2012/ZA

Podpisz PETYCJĘ „STOP fałszywym psychologom” dla swojego dobra, dla bezpieczeństwa swoich najbliższych, dla dobra twojej rodziny, a przede wszystkim dla dobra małoletnich dzieci!

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – jaka kara

Na podstawie powyższego wyroku matka ma zapłacić zadośćuczynienie ojcu dzieci za to, że uniemożliwiała mu kontakty z nimi.

Konkretnie:  5.000,00 złotych za rok uniemożliwiania kontaktów.

Taki wyrok to rzeczywiście nowe spojrzenie na kwestię kontaktów.

Przypomnę, że dla egzekwowania kontaktów dotychczas stosowane były wyłącznie przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które za utrudnianie kontaktów przewidują w pierwszej kolejności zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej, a w dalszej – nakazanie zapłaty tejże kwoty.

Precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego stwarza możliwość dochodzenia zadośćuczynienia również na podstawie przepisów służących ochronie dóbr osobistych (w tym przypadku prawa do więzi rodzicielskich i kontaktów z dziećmi).

Podkreślenia wymaga okoliczność, że ojciec zadbał, aby uporczywe działania ex-małżonki były udokumentowane: na miejsce (niedoszłych) spotkań wzywał policję i kuratorów sądowych a także wnosił do sądu sprawy o egzekwowanie kontaktów.

Matka dzieci nie kwestionowała faktu, że do spotkań nie dochodzi, ale zasłaniała się postawą dzieci, które nie chciały spotykać się z tatą. Sąd uznał jednak, że winę za niechęć dzieci ponosi ich matka i orzekł jak wyżej.

Omawiane orzeczenie ma charakter nowatorski. Zważywszy na powszechność problemu należy się spodziewać, że podobne roszczenia będę w niedługim czasie przedmiotem rozpoznawania przez sądy na terenie całego kraju.

Formalnie, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nie jest wiążący dla pozostałych sądów w Polsce. Nie wiadomo, czy stanowisko sądu gdańskiego zostanie zaakceptowane i stosowane przez inne sądy.

Dla mnie zaskakująca była okoliczność, że matka nie wnosiła o zmianę postanowienia regulującego kontakty, tylko samowolnie je ignorowała (taki wniosek wyciągnęłam z uzasadnienia wyroku). To wskazówka, że należy występować o zmianę orzeczenia regulującego kontakty, aby nie narazić się na kary. Zdarzają się przecież sytuacje, kiedy pielęgnowanie więzi rodzinnych jest niemożliwe z innych przyczyn niż w omawianym przypadku.

Z drugiej strony…

Problem w rodzinie z Gdańska rozpoczął się w 2009 roku, dziś starsza córka ma 20 lat. Mam wątpliwości, czy po takim czasie ojciec czuje się usatysfakcjonowany wyrokiem…

GotLink.pl

© Copyright 2017, All Rights Reserved